IN CATALOGUE – SÁCH – TÀI LIỆU

In Catalogue, in Sách, in Tài Liệu bằng công nghệ in Offset.
Thời gian in từ 2 – 4 ngày tùy theo số lượng và quy cách.

CATALOGUE 
Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốn
12 trang610.000780.0001.200.0001.840.0003.420.000
16 trang640.000830.0001.620.0002.940.0003.980.000
20 trang670.000990.0001.940.0002.640.0004.200.000
24 trang800.0001.200.0002.100.0002.800.0005.300.000
28 trang900.0001.300.0002.200.0003.200.0005.400.000
32 trang960.0001.400.0002.500.0003.600.0005.800.000
36 trang980.0001.500.0002.600.0003.880.0006.000.000
40 trang1.100.0001.600.0002.800.0004.400.0007.200.000
44 trang1.200.0001.700.0002.900.0004.600.0007.400.000
48 trang1.300.0001.800.0003.000.0004.900.0007.600.000
52 trang1.400.0001.900.0003.400.0005.300.0007.800.000
56 trang1.500.0002.200.0003.600.0005.800.0007.900.000
Thời gian2 – 3 ngày
CATALOGUE 
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốn
12 trang910.0001.390.0001.970.0002.980.0004.800.000
16 trang960.0001.490.0002.500.0004.000.0006.600.000
20 trang1.020.0001.590.0002.600.0004.400.0006.800.000
24 trang1.070.0001.800.0003.600.0004.800.0007.800.000
28 trang1.220.0002.200.0003.900.0005.100.0008.200.000
32 trang1.280.0002.300.0004.200.0005.500.0009.100.000
36 trang1.430.0002.600.0004.500.0006.300.0009.800.000
40 trang1.590.0002.800.0004.800.0006.800.00010.300.000
44 trang1.700.0003.600.0005.400.0007.600.00010.900.000
48 trang1.900.0003.800.0005.600.0007.800.00012.100.000
52 trang2.050.0003.900.0005.800.0008.200.00013.800.000
56 trang2.200.0004.200.0006.000.0008.600.00014.100.000
Thời gian2 – 3 ngày
CATALOGUE 
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Số lượng5001.0002.000Thời gian
12 trang6.740.0007.880.0009.530.0003 ngày
16 trang6.530.0009.170.00011.340.0003 ngày
20 trang7.540.0009.470.00013.090.0003 ngày
24 trang8.570.00011.860.00015.950.0003 ngày
28 trang10.550.00014.110.00018.720.0003 ngày
32 trang11.600.00015.340.00020.630.0004 ngày
36 trang13.585.00016.580.00022.410.0004 ngày
40 trang14.670.00017.960.00024.340.0004 ngày
44 trang16.610.00019.130.00026.100.0004 ngày
48 trang18.670.00022.310.00028.090.0004 ngày
52 trang19.620.00023.480.00030.850.0004 ngày
56 trang20.715.00024.850.00032.860.0004 ngày
CATALOGUE 
Khổ ngang: 20.5 x 10 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốn
12 trang1.060.0001.540.0002.540.0004.000.0005.200.000
16 trang1.090.0001.690.0002.640.0004.200.0005.400.000
20 trang1.220.0001.950.0002.840.0004.400.0005.600.000
24 trang1.240.0002.100.0002.930.0004.600.0006.200.000
28 trang1.270.0002.200.0003.010.0004.800.0007.000.000
32 trang1.400.0002.300.0003.110.0005.000.0007.200.000
36 trang1.420.0002.400.0003.200.0005.200.0007.400.000
40 trang1.450.0002.500.0003.290.0005.400.0007.800.000
44 trang1.480.0002.600.0003.360.0005.600.0008.000.000
48 trang1.700.0002.700.0003.450.0005.800.0008.200.000
52 trang1.800.0002.800.0003.630.0007.000.0008.400.000
56 trang1.900.0002.900.0003.800.0007.200.0008.800.000
Thời gian3 – 4 ngày

 

CATALOGUE 
Khổ ngang: A4 (29.7 x 21) cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốn
12 trang1.090.0001.640.0002.780.0004.200.0006.400.000
16 trang1.160.0001.770.0003.040.0004.600.0007.170.000
20 trang1.230.0001.910.0003.300.0005.100.0007.850.000
24 trang1.300.0002.050.0003.520.0005.500.0008.530.000
28 trang1.370.0002.160.0003.740.0005.900.0009.170.000
32 trang1.420.0002.250.0003.930.0006.200.0009.730.000
36 trang1.490.0002.350.0004.150.0006.500.00010.350.000
40 trang1.560.0002.450.0004.370.0006.900.00010.980.00
44 trang1.630.0002.560.0004.560.0007.200.00011.600.000
48 trang1.780.0002.640.0004.720.0007.500.00012.130.000
52 trang1.840.0002.730.0004.920.0007.800.00012.730.000
56 trang1.990.0002.820.0005.120.0008.100.00013.310.000
Thời gian4 – 5 ngày
CATALOGUE 
Quy cách:
Kích thước: A4 (21 x 29.7cm)
Bìa Couches 300gsm, in 2 mặt, cán màng 1 mặt hoặc không cán
Ruột Couches 150, in 2 mặt, thành phẩm bấm ghim giữa
Số trang/ Số lượng500 cuốn1000 cuốn2000 cuốn3000 cuốn5000 cuốn
8 trang3.900.0005.800.0007.500.0009.240.00014.000.000
12 trang5.750.0007.140.0009.550.00012.600.00018.900.000
16 trang6.930.0009.380.00011.700.00015.600.00023.400.000
20 trang8.050.0009.600.00013.600.00018.225.00026.500.000
24 trang9.590.00012.600.00017.340.00021.870.00031.850.000
28 trang10.640.00014.700.00019.170.00025.110.00036.400.000
32 trang14.140.00016.940.00022.140.00028.080.00042.250.000
36 trang16.800.00017.920.00023.490.00031.185.00043.125.000
40 trang18.620.00020.160.00026.460.00034.830.00050.700.000
44 trang20.440.00022.260.00029.160.00038.070.00055.250.000
48 trang22.260.00024.640.00032.130.00042.120.00061.110.000
Thời gian4 – 5 ngày

CHÚNG TÔI VINH HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤC QUÝ KHÁCH!
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI TP.HCM:
QUẬN 7: 132 Đường 79, Phường Tân Quy
QUẬN TÂN BÌNH: 19A7 đường Tiền Giang, Phường 2
(Gần sân bay Tân Sơn Nhất)
Đặt hàng: 19002238 | Chăm sóc khách hàng: 0917 41 56 56
Email : kd@inchatluongcao.vn – Website : www.inchatluongcao.vn